PROVERBI SULLA GASTRONOMIA


Alleluia alleluia cu mangia pani asciuttu non si stuja


Cu campa mangia pani cu mori mangia terra


Cu ndeppi focu campau, cu ndeppi pani moriu


U signuri nci mandau u pani a cu non ndavi denti


Senza lavatu non si faci pani


Pani e mantu non pisanu tantu


Pani fina chi dura vinu ca misura
 

Pani e cipuja è mangiari di signuri
 

Pani e lavati si rendunu si rendunu duplicati
 

Pani e mantu non gravunu tantu
 

Pani di nu jornu e vinu i nannu
 

Pani e vilanza non linchi mai a panza
 

Cu non cerni bona a farina u pani su mangia ca caniggja
 

Si bò u sai i cosi du mundu, focu pe maju e pani pe giugnu
 

Megghju nu pezzu i pani, si cè paci e no na casa china si cè liti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.